Edsviks Konstsommar 2021

Kulturförening Darkroom planerar att anordna fyra sommarutställningar utomhus - Edsviks Konstsommar 2021.

Edsviks Konstsommar består av fyra utställningar utomhus arrangerade av Kulturförening Darkroom med stöd av SKAB.


De planerade datumen är 22-23 maj, 19-20 juni, 17-18 juli och 7-8 augusti, fyra lördagar med söndag som reservdag i fall det regnar på lördagen eller att vi får många utställare.


Det första tillfället visas fotografier och har namnet Edsviks Fotosommar 2021-1.
Vid de två följande utställningarna visas allmän konst med valfri teknik och tema.
Det sista utställningstillfället är tillägnat fotografi och det är den avslutande utställningen för Edsviks Konstsommar.


Utställningarna är även en del av vår strävan att visa Ung konst i Sollentuna, vilket även kan bli ett specialtema för sommaren och därmed bjuder vi in kommunens unga att delta. Detta kommer att ske lämpligast tillsammans med Sollentuna Skolor, kommunens ungdomsverksamhet och Stallbacken konsts utställningsplan för sommaren.

  1. Edsviks Fotosommar 2021-1, 22-23 maj 2021

Anmäl dig/er genom att mejla till konstsommar@darkroom.one
Sollentunaungdomar är särskilt välkomna att anmäla sig personligen eller i grupp.
Ange i mejlets ämnesrad ”Fotosommar 2021-1” eller ” Fotosommar 2021-1 Ung”

 

  1. Edsviks Konstsommar 2021-1, 19-20 juni 2021

Anmäl dig/er genom att mejla till konstsommar@darkroom.one
Ange i mejlets ämnesrad ”Konstsommar 2021-1”

 

  1. Edsviks Konstsommar 2021-2, 17-18 juli 2021

Anmäl dig/er genom att mejla till konstsommar@darkroom.one
Ange i mejlets ämnesrad ”Konstsommar 2021-2”

 

  1. Edsviks Fotosommar 2021-2, 7-8 augusti 2021

Anmäl dig/er genom att mejla till konstsommar@darkroom.one
Ange i mejlets ämnesrad ”Fotosommar 2021-2”


Sollentunaungdomar är alltid välkomna att anmäla sig personligen eller i grupp till samtliga sommarutställningar utomhus.

OBS!
Vi har haft en kort diskussion med polisen - ”tillstandsenheten-ordningslag.stockholm@polisen.se” - angående tillstånd för de fyra utomhusutställningar som vi har planerat. Verkligheten kommer fram tydligt från polisens svar: ”Eftersom konstutställningen enligt Ordningslagen är en offentlig tillställning, får enligt den tillfälliga pandemilagen högst åtta personer samtidigt besöka utställningen.” Lagen gäller till 30 september 2021.

Om restriktionerna fortsätter fram till sommaren, så kommer vi att flytta utställningarna (maj- och ev. juniutställningen).

Vi meddelar om detta på hemsidan och via mejl.


När det gäller covid-19 och utomhusutställningarna, så får vi anpassa oss till situationen.