Föregående utställningar

LantbruksnostalgiUtställningens tema är bilder från lantbruk i Östergötland. 1920- till 1950-tal.


Mjölkning i hagen för hand. Mjölkkontroll. Höbärgning med häst och vagn, Skörd med gengastraktor och hästskjuts till Hushållsföreningens affär, dvs den lokala konsumbutiken.


Till bilderna >


Fotografer är Karl Nilsson, Lars-Erik Nilsson och Per Erik Gustavsson.
Foto:Karl Nilsson>

Planket Edsvik


När: 27/6 2020 kl. 12.00 - 18.00.
Var: Edsvik i Sollentuna, Fd. MC-Collections hus,
granne till Konsthall Öst
Mer info: info@darkroom.one
eller 070 21 20 360


Läs mer>Fotograf Per-Erik Gustavsson


Per-Erik Gustavsson har sina rötter i Linköping, där han startade sin karriär som tidningsfotograf.


På 60-talet arbetade han för bildbyrån Skånereportage i Malmö, innan han började frilansa.

Under 80-talet arbetade han även som lärare inom fotografi.


Per flyttade sedan tillbaka till sina rötter i Östergötland för fortsatt arbete med den fotografiska bilden.

Mer >


Darkroom bildkonst,
med inriktning på Akvarell och Grafik


När: 22 augusti 2020, kl. 12.00 - 17.00
Var: Edsvik i Sollentuna, Fd. MC-Collections hus,
granne till Konsthall Öst
Landsnoravägen 42, Sollentuna

Mer info: Läs här >
info@darkroom.one
eller
070 21 20 360


Föregående utställningar

Kulturförening Darkroom

Älvdalsvägen 51
         165 75 Hässelby

         Sweden

Telefon: (+46) 070 629 35 04

Följ oss på:

Vi tar emot, när webbshop öppnar

© Copyright. All Rights Reserved.