Om oss

Kulturförening Darkroom är en ideell förening med säte i Sollentuna.

Vårt främsta syfte är att främja kulturen i Sollentuna genom att starta Darkroom.
Föreningen arbetar även för kulturen i hela Stockholms län.

.

- Stadgar >

Vi strävar efter vår plats i Stallbacken i Edsvik, detta är viktigt för oss som lokal kulturaktör, med specifik kunnande om konst, kultur och Edsvik i Sollentuna. Vi har arrangerat två utomhusutställningar under sommaren 2020 i området: Planket Edsvik 2020 och Darkroom Bildkonst 2020 och vi planerar att att fortsätta med galleriverksamhet i området.

Vi har anmält vårt intresse och vår plan för att driva ett galleri med inriktning för fotografi och design. Vi utesluter inte heller andra typer av konst.


Vi planerar även att starta Projektet Fotografi- och designgalleri Malmvägen. Det är ett testprojekt med strävan att kunna driva ett galleri för att visa fotografi- och designutställningar vid Sollentuna centrumområdet. Verksamheten planeras innehålla även kurser, workshoppar och föreläsningar som vi arrangerar själva eller bjuder in gästarrangörer för. Exempel på dessa är olika fotograf- och designerbesök där publiken får kunskap om de olika arbetsmetoder och praktiker föreläsaren använder. Föreläsningarna kan även innehålla till ämnet mer filosofiska eller debatterande aspekter och tematik. Workshopparna närmar sig de aktuella ämnena genom att belysa olika arbetsmetoder, tekniker och/eller praktiska tillämpningar, så som mönsterskapande inom textildesign, mobilkameran och olika appar för fotografi samt olika designval som identitetsbygge. Dessa frågor är viktiga bärande delar av vår verksamhets mål, dvs. att närma oss och aktivera de lokala ungdomarna och unga vuxna, för att väcka och fördjupa deras intresse inom dessa tekniker, tankesätt och praktiker.

En av projektets idéer är ”Reclaim Foto och design”, att ge förorten möjlighet att ta del av det annars storstäders privilegium att erbjuda utställningar med fotografi och design – att som förortsbo, ung eller äldre, känna tillhörighet i dessa sammanhang. Alla är välkomna att se på våra utställningar, komma in och diskutera foto och design, på kvällen eller vid lunchen.


Verksamheten är en lämplig kommentar till den uteblivna medverkan från Sollentuna kommun i Statens konstråds projekt Konst händer, där kommunens deltagande uteblev (https://statenskonstrad.se/konst/konst-hander/om-konst-hander/).


Vi planerar även att arrangera Fotosalong, Höstsalong och fotoplanket i Stockholmsområdet.
Vilka vi är:
 

Styrelsen består av:
Ilkka Timonen, ordförande /verksamhetsledare
Ulla Gustavsson, sekreterare/kassör
Emilia Tiderman, ledamot
Simon Tiderman, ledamot

Revisor är Elisabet Strömfelt
Eventplanering: Elina Sibelia 


Kulturförening Darkroom