Medlemslotteri 2021

Medlemslotteri 2021

Följande medlemmar drogs i vårt medlemslotteri:
Isa Öhman, Bengt Gustafsson, Mona Ekelöf, Ylva Maria Thompson, Ingalill Rockström, Alexandra Sandrén, Ulla-Britt De Marchi, Sara Westergren Nelin, Monica Gorschelnik.
Alla vinnare är meddelade.